I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.stocker.com.pl prowadzony jest przez właściciela Katarzyna Trzosek z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 5/20, 02-791 Warszawa NIP: 527-174-30-23, REGON: 147078933 , z wpisem dnia 06/02/2014 roku.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internetowej.
3. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli klient nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.
4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
7. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Przesyłki realizujemy: Kurierem w 24h lub Własnym Transportem. Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie całej Polski.
8. Na wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne.
9. Zamówienia można składać poprzez:
witrynę internetową (sklep internetowy www.stocker.com.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok
pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@stocker.com.pl
telefonicznie pod numerem: 22-643-63-00 , 506-368-195, 504-017-278 (dni robocze w godz. od 8:00-16:00)
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00 (dotyczy przesyłek kurierskich), w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności danego towaru. Sklep zawiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu całej otrzymanej od klienta sumy pieniężnej.
13. Zespół www.stocker.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością.
II. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (ceny w walucie PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów
składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą telefoniczną lub emailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
3. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec zmianie(wydłużeniu) , o czym poinformujemy Klienta drogą telefoniczną lub emailową. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji (czyli potrzebny na skompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) i czas dostawy (zależny od wybranego sposobu dostarczenia).
4. W celu złożenia zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji konta w sklepie.
5. Produkty z wyprzedaży posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego towaru.
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, bez wad fizycznych , oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia; a w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar
8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są ustalane indywidualnie z klientem .
9. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu- w takim przypadku zobowiązany jest wskazać dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.
10. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
Przelewem na rachunek bankowy. 02 1090 2590 0000 0001 2290 9825 (Bank Zachodni WBK) Katarzyna Trzosek , 02-791 Warszawa ul.Meander 5/20. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu kwoty na rachunku.
Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.
Akceptujemy płatności poprzez serwis www.PayPal.com.pl .
Serwis PayPal.com.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
11. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
12. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: biuro@stocker.com.pl .
13. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia wszystkie dokonane przez niego płatności oprócz kosztów dostawy/przesyłki.
14. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego .
16. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
17. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną wskazaną przez konsumenta.
18. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
III. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@stocker.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ul. Farbiarska 42, 02-862 Warszawa .
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko
adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
przedmiot reklamacji
przyczynę reklamacji
podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą zwykłą)
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.stocker.com.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz ich usunięcia.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach. Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 14 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
3. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z usług Sklepu.
4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem stocker.com.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.